Om oss

En central uppgift för SSDL är att i god tid sprida information och kunskap om förändringar i branschen:

För användare av slipprodukter gäller det främst information om förändringar inom säkerhetsområdet, där SSDL lägger ner ett omfattande arbete. SSDL medverkar aktivt i utformande och fastställande av nya säkerhetsstandarder och verkar därmed för en säkrare användning av slipprodukter.

För SSDL’s medlemmar kan det handla om utvecklingen på marknaden, avtalsfrågor eller sådant som rör lagar och standardiseringar. Medlemsföretagen har genom föreningens agerande möjlighet att planera sin verksamhet på ett sätt som stärker deras konkurrenskraft.

Vår starka position, bland annat som remissinstans för myndigheter och departement, gör också att vi kan vara med att påverka innan beslut fattas.

Målet är att våra medlemmar ska ha stor nytta av SSDL i sin dagliga verksamhet vilket i sin tur kommer användare av slipprodukter tillgodo, samtidigt som vi medverkar till att skapa en långsiktigt positiv utveckling för branschen i sin helhet.